Privacy Beleid

Dit privacy beleid zorgt voor een ervaring waar u trots en blij op terugkijkt. Om een boeking voor u te kunnen verzorgen vraag ik u persoonlijke gegevens door te geven. Discretie en privacy staat hier centraal. Ik zal daarom te allen tijde mij inspannen om uw (persoons)gegevens discreet en met vertrouwen te behandelen. 

 

Wanneer past Alexandro het privacy beleid toe?

Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Alexandro dient u contact op te nemen middels het boekingsformulier, e-mail of WhatsApp.

 

Welke informatie wordt er verzameld?

Voor de aanvraag voor een boeking worden uw naam, persoonsgegevens zoals e-mail, telefoonnummer, leeftijd, en uw persoonlijke voorkeuren verzameld.

Wanneer onjuiste of onvolledige informatie wordt uitgestrekt, geeft dit een reden aan Alexandro om de boeking te annuleren.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Alexandro persoonlijke gegevens?

– Om een boeking naar uw wens voor te bereiden;

– Om eventuele toekomstige boekingen te optimaliseren;

– Om de persoonlijke veiligheid en de gezondheid van Alexandro te beschermen;

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen.

Persoonlijke informatie wordt nooit verwerkt of verzameld voor andere doeleinden dan het naar beste kunnen verzorgen en uitvoeren van de dienstverlening van Alexandro.

Alexandro zal nimmer contact met u initiëren. Dit uit respect voor uw privacy, tenzij hier een dringende reden voor is.

 

Hoe lang bewaart Alexandro uw gegevens?

Uw persoonlijke informatie wordt bewaart gedurende de periode dat deze nodig is om de doelstellingen te behalen, beschreven in bovenstaande alinea. De Nederlandse wetgeving verplicht bovendien om dergelijke informatie minimaal 7 jaar te bewaren. Nochtans worden uw gegevens na 3 jaar geanonimiseerd.

Indien in het verleden sprake is geweest van ongewenst gedrag gericht aan de onderneming, kunnen uw gegevens langer bewaart blijven dan de wettelijke bewaartermijn. Dit uit bescherming voor de onderneming.

 

Het delen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden binnen de onderneming niet gedeeld, mits dit strikt noodzakelijk is om uitvoering te geven aan uw boekingsaanvraag of indien de veiligheid van Alexandro in gevaar dreigt te komen/ zijn.

 

Hoe beschermt Alexandro uw persoonsgegevens?

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit is nodig voor een optimale belevening van de website. Helaas is het niet mogelijk om gegevensoverdracht of opslag via internet met een 100% veiligheid garantie te verzekeren.

 

De rechten omtrent privacy 

Volgens de Nederlandse toepasselijke privacywetgeving heeft u te allen tijde recht op het inzien van uw persoonsgegevens en aanverwante informatie die Alexandro van u in bezit heeft. Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u een verzoek indienen via email of WhatsApp. Als er volgens u geen gegronde redenen bestaan voor het feit dat uw persoonsgegevens bewaart of verwerkt zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

 

Wijzigingen in de wetgeving 

Momenteel wordt er nog veel gesleuteld aan een waterdichte privacywet, dit kan resulteren in verschillende aanpassingen het privacy beleid.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.

Technische Dag

Op een zaterdag in november wordt een technische dag georganiseerd voor alle cursisten en leraressen van stichting PMON.

Ieder jaar wordt een leuk onderwerp gekozen, wat op verschillende niveaus wordt uitgewerkt, zodat iedereen kan deelnemen. 

Tijdens deze dag wordt er een modeshow gehouden, waarbij we elkaar proberen te inspireren en we gemaakte kleding met trots mogen showen.

Ook leuk om medecursisten te ontmoeten!

×